własność

własność
własność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. własnośćści, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rzecz posiadana przez kogoś, należąca tylko do danej osoby; mienie, majątek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Strzec swojej własności. Własność osobista, społeczna, prywatna. Własność publiczna. Własność ruchoma, nieruchoma. Cudza własność. Upomnieć się o swoją własność. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'prawo do rozporządzania rzeczą i korzystania z niej ograniczone do jednej osoby lub instytucji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prawo własności. Akt własności. Dać, dostać, oddać, zapisać, przekazać coś na własność. Mieć coś na własność. Wieczysta własność. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}to samo co właściwość I. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • własność — ż V, DCMs. własnośćści, blm 1. «to, co ktoś posiada, czego jest właścicielem, co do kogoś należy; rzecz własna, mienie, majątek» Własność osobista, prywatna, społeczna. Wspólna własność. Własność dziedziczna, publiczna, spółdzielcza. Drobna… …   Słownik języka polskiego

  • własność — Sięgać po czyjąś własność zob. sięgnąć 3 …   Słownik frazeologiczny

  • Полабский язык — Самоназвание: slüvensťĕ, vensťĕ Страны: Германия …   Википедия

  • sięgnąć — 1. Sięgać do kieszeni, do portfela «płacić za coś, dawać pieniądze na coś»: Borykający się z kłopotami finansowymi klub na lewo i prawo szukał pomocy. W końcu pojawiał się „sponsor”. Sięgał do portfela, ale nie za darmo. Zazwyczaj dostawał karty… …   Słownik frazeologiczny

  • sięgać — 1. Sięgać do kieszeni, do portfela «płacić za coś, dawać pieniądze na coś»: Borykający się z kłopotami finansowymi klub na lewo i prawo szukał pomocy. W końcu pojawiał się „sponsor”. Sięgał do portfela, ale nie za darmo. Zazwyczaj dostawał karty… …   Słownik frazeologiczny

  • Войнилович, Ромуальд — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Войнилович. Ромуальд Войнилович польск. Romuald Wojniłowicz, белор. Рамуальд Вайніловіч Род деятельности: деятель …   Википедия

  • Руденко, Виктор Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Руденко. Руденко, Виктор Николаевич …   Википедия

  • majątek — m III, D. majątektku, N. majątektkiem; lm M. majątektki 1. «posiadłość, własność ziemska» Majątek ziemski. Dziedziczny, rodowy, rodzinny majątek. Parcelacja majątku. Dzierżawić majątek. Zarządzać majątkiem. 2. «ogół dóbr należących do danej osoby …   Słownik języka polskiego

  • nieruchomy — nieruchomymi «nie poruszający się, nie wykonujący żadnych ruchów, pozostający w bezruchu» Nieruchomy tłum. Nieruchoma twarz. Nieruchome spojrzenie. Nieruchome narządy mowy. ∆ Majątek nieruchomy, własność nieruchoma, mienie nieruchome «majątek,… …   Słownik języka polskiego

  • prywatny — prywatnyni «dotyczący kogoś osobiście, czyichś spraw osobistych, stanowiący czyjąś osobistą własność; nie związany z żadną instytucją itp.; osobisty, niepaństwowy, nieurzędowy» Życie prywatne. Własność prywatna. Prywatne przedsiębiorstwo.… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”